Linksamling til nordisk information om sjældne handicap og kontaktmuligheder

Vælg i alfabetisk diagnoseliste

Hvad er Rarelink?

- En fælles, kvalificeret nordisk kilde til information for fagpersoner, berørte borgere og pårørende.

Rarelink er et samarbejdsprojekt mellem offentlige organisationer i fem nordiske lande. Den danske aktør er Socialstyrelsen. Kontaktoplysninger til Socialstyrelsen i Danmark er udspecificeret nederst på siden.

Kontaktoplysninger til den norske, svenske, finske eller islandske aktør finder du ved at klikke på landets flag oppe i top-menuen.

Rarelink er en fælles nordisk portal. Den giver dig en samlet oversigt over links til kvalificeret tværfaglig information om at leve med en lang række forskellige handicap. Handicappene har det til fælles, at de grundlæggende er forårsaget af sjældne sygdomme. På Rarelink findes der på et eller flere af de nordiske sprog beskrivelser af over 600 forskellige sjældne sygdomme. Alle beskrivelser er formuleret, så det faglige indhold er let forståeligt for både de mange forskellige slags fagfolk, der kommer i berøring med sjældne handicap, og for alle borgere.

Det fremgår af de enkelte beskrivelser, om der er dannet en forening for diagnosen, eller om der alternativt er mulighed for kontakt til ligestillede enkeltpersoner i Sjældne-netværket (se ovenfor i top-menuen om Kontaktmuligheder).

Har du spørgsmål eller opplysninger?

Kontakt til Danmark:

Socialstyrelsen
Edisonsvej 1 5000 Odense C.
Telefon: +45 72 42 37 00

Mail:

Hjemmeside: www.socialstyrelsen.dk/handicap/sjaeldne-handicap/

Kontakt til Norge, Sverige, Finland og Island

Klik på landets flag i top-menuen.

Støttet af Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd