Linksamling til nordisk information om sjældne handicap og kontaktmuligheder

Vælg i alfabetisk diagnoseliste

Diagnose:

Desintegrativ forstyrrelse i barndommen (Childhood disintegrative disorder, Heller syndrome)

Information/Diagnosebeskrivelser

Rarelink har ikke kendskab til kvalificeret dansk information om denne diagnose. Benyt evt. den/de øvrige links for information fra de øvrige nordiske lande.

Notater

Mere viden om diagnosen kan indhentes hos: Videnscenter for Autisme Kongevejen 256 2830 Virum Danmark Videnscentret har til formål at fremme den faglige udvikling gennem systematisk indsamling, bearbejdelse og formidling af viden om autisme for dermed at bedre udviklingsbetingelserne og livskvaliteten for mennesker med autisme. Videnscenter for Autisme er et af flere (landsdækkende) videnscentre på handicapområdet.

Andre betegnelser for "Desintegrativ forstyrrelse i barndommen"

Dansk

  • Hellers syndrom

Engelsk

  • Childhood disintegrative disorder, Heller syndrome

Norsk

  • Disintegrativ forstyrrelse
  • Heller syndrom

Svensk

  • Desintegrativ störning
  • Hellers syndrom

Information (diagnose)

Information og diagnosebeskrivelser er links til eksterne internetsider.

En diagnose kan have flere navne, både på dansk og på andre sprog. En liste over alle disse navne findes nederst på siden under "Andre betegnelser".

Kan du ikke finde den diagnose du leder efter, kan du kontakte Socialstyrelsen på tlf.: 72 42 37 00 eller mail:

Støttet af Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd