Linksamling til nordisk information om sjældne handicap og kontaktmuligheder

Vælg i alfabetisk diagnoseliste

Diagnose:

Dværgvækst (Væksthæmning)

Information/Diagnosebeskrivelser

Rarelink har ikke kendskab til kvalificeret dansk information om denne diagnose. Benyt evt. den/de øvrige links for information fra de øvrige nordiske lande.

Notater

Dværgvækst indgår i flere forskellige sjældne diagnoser. Se i den albfabetiske liste efter selvstændige beskrivelser af hver enkelt diagnose. Dværgvækst indgår bl.a i Achondroplasi, diastrofisk dysplasi, Hypochondroplasi, kondroektodermal dysplasi (Ellis-van Crevelds syndrom), Kondrodystrofi, Metafyseal kondrodysplasi, Metatrofisk dysplasi, Multippel epifyseal dysplasi, Pseudoachondroplastisk dysplasi, Pyknodysostose m.fl.

Andre betegnelser for "Dværgvækst"

Dansk

  • Væksthæmning

Engelsk

  • Dwarfism

Norsk

  • Kortvoksthet

Svensk

  • Kortväxthet

Information (diagnose)

Information og diagnosebeskrivelser er links til eksterne internetsider.

En diagnose kan have flere navne, både på dansk og på andre sprog. En liste over alle disse navne findes nederst på siden under "Andre betegnelser".

Kan du ikke finde den diagnose du leder efter, kan du kontakte Socialstyrelsen på tlf.: 72 42 37 00 eller mail:

Støttet af Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd