Linksamling til nordisk information om sjældne handicap og kontaktmuligheder

Vælg i alfabetisk diagnoseliste

Patient- og brugerorganisationer

Illustration

Det fremgår af de enkelte beskrivelser i diagnoselisten, om der findes en patientforening i henholdsvis Danmark, Sverige, Norge, Finland eller Island.

Er der ikke en dansk forening, kan du i spalten overfor læse om kontakt via Sjældne-netværket. Det er også muligt at kontakte en forening i et af de andre lande.

Kontakt til andre

Illustration

For en del diagnoser, hvor der ikke eksisterer en forening, er det alligevel muligt at komme i kontakt med enkeltpersoner, som er interesserede i at udveksle erfaringer med andre med samme diagnose.

Kontakten mellem enkeltpersoner kan formidles gennem Sjældne-netværket. Netværket administreres af Sjældne Diagnoser, der er en paraplyorganisation for en stor del af de danske foreninger.

Link til:

Støttet af Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd